Mapa serwisu Kontakt English
1
Roaming > Polski > Twój operator Plus > Jak wybrać operatora >

Jak wybrać operatora

Przebywając za granicą, masz dwie możliwości wyboru operatora roamingowego:

"Wybór automatyczny" polega na ustawieniu w menu aparatu funkcji automatycznego wyszukiwania sieci, dzięki czemu Twój telefon zaloguje się do sieci operatora roamingowego dysponującego najsilniejszym sygnałem na obszarze, w którym przebywasz.

"Wybór ręczny" - opcja znajdująca się w menu "wybór sieci"
(ang. network selection) w podmenu "ręczny wybór sieci" (ang. manual network selection). Po wybraniu tej opcji aparat wyszukuje sieci dostępne na danym terenie. Zaznacz żądaną sieć wciskając "OK"
lub "akceptuj". Pojawi się komunikat "wybrano sieć X" (ang. X Network Selected). Na wyświetlaczu telefonu zobaczysz symbol wybranej sieci.
W przypadku, gdy nie masz uruchomionej opcji roamingu lub Twój operator macierzysty nie ma podpisanej umowy roamingowej,
na wyświetlaczu pojawi się komunikat "brak dostępu" (ang. no access).

1
1
1
Copyright by Polkomtel S.A. | Designed by Zentropy Partners
1