Mapa serwisu Kontakt English
1
Roaming > Polski > Twój pobyt w Polsce > Transport >

Taksówki

W Polsce taksówki są powszechnie dostępne, zarówno w dużych miastach jak i w mniejszych miejscowościach.

Dostępne są dla pasażerów na postojach (oznaczonych znakiem TAXI) oraz przez telefon.

Taksówki oznaczone są napisem TAXI i numerem telefonu korporacji do której należą.

Puby, restauracje i hotele pośredniczą w zamawianiu taksówek, jest to dobre rozwiązanie dla obcokrajowców nie znających języka polskiego. Znajomość języków obcych wśród kierowców taksówek jest słaba.

Taksówki w Polsce nie są drogie, a usługi są świadczone na wysokim poziomie.

Opłata za skorzystanie z taksówki składa się z dwóch części, kwoty początkowej i opłaty za każdy kilometr przebytej trasy. Opłaty za przejazd są droższe w godzinach nocnych między 22 a 6 rano, oraz poza granicami miasta. Połączenia pomiędzy miastami podlegają negocjacjom z kierowcą.

Najlepiej jest zamówić taksówkę przez telefon, nie stanowi to dodatkowego kosztu. Taksówka pojawia się zwykle po 10-15 minutach od zamówienia (wyjątkiem są dni dużego zapotrzebowania na usługi takie jak Sylwester 31 grudnia czy Święta Bożego Narodzenia).
W przypadku korzystania z taksówki z ulicy, najlepiej zapytać ile kosztuje kurs.

Dla przykładu prezentujemy zestawianie aktualnie obowiązujących cen w Warszawie (maksymalne dopuszczalne stawki):
• Opłata początkowa 6 zł
• Taryfa dzienna w strefie miejskiej 3 zł za km
• Taryfa nocna w strefie miejskiej oraz dzienna w niedzielę i święta
4,50 zł za km
• Taryfa dzienna w strefie podmiejskiej 6 zł za km
• Taryfa nocna w strefie podmiejskiej oraz nocna w niedzielę i święta
9 zł za km
• 1 godzina postoju 40 zł

W większości miast w Polsce istnieją dwa rodzaje taksówek:
- zrzeszone w korporację, działające w porozumieniu i pod jedną firmą,
- indywidualni kierowcy, pracujący na własny rachunek.

Korporacje taksówkowe posiadają cenniki respektowane przez wszystkich zrzeszonych, samochody są oznaczone logo operatora, zamieszczony jest na nich numer telefonu, a w wielu przypadkach
na szybie znajduje się cennik z wysokością opłat.

Kierowcy indywidualni najczęściej nie ujawniają cennika, a ceny są ruchome. Zdarzają się przypadki zawyżania cen i naciągania klientów.


1
1
1
Copyright by Polkomtel S.A. | Designed by Zentropy Partners
1