Mapa serwisu Kontakt English
1
Roaming > Polski > Usługi > SMS i MMS >

SMS i MMS

Klienci odwiedzający Polskę i logujący się w sieci Plus otrzymują wiadomość powitalną o następującej treści:

"PlusGSM welcomes you to Poland! City Guide please dial 3131.
Our Customer Care 2601, Internet access +48601100123."

W przypadku, gdy w sieci Plus działają skrócone numery do poczty głosowej lub do działu obsługi klienta sieci macierzystej, informacja taka również podawana jest we wiadomości powitalnej.

Wiadomość powitalna wysyłana jest bezpośrednio po zalogowaniu się roamera w sieci Plus i jest bezpłatna.


MMS (ang. Multimedia Messaging Service) to usługa służąca przekazywaniu wiadomości multimedialnych opracowana na potrzeby telefonii komórkowej.

Umożliwia komunikację między telefonami, a także między telefonem
a dowolnym adresem e-mail (poczty elektronicznej), przez przesyłanie komunikatów, które mogą zawierać oprócz zwykłego tekstu także zdjęcia, dźwięk czy nawet animacje.

Wiadomość MMS to nawet więcej niż plik tekstowy z załącznikami -
to może być cała prezentacja multimedialna.

W wiadomości MMS można przesłać następujące rodzaje plików:

  • pliki audio - AMR, MP3, MIDI, WAV;
  • pliki graficzne - JPEG, GIF, animowany GIF;
  • pliki video - MPEG4, H.263, Quicktime.
Podczas pobytu za granicą możesz wysyłać wiadomości multimedialne MMS jak w swojej sieci macierzystej. Nie są wymagane zmiany konfiguracji Twojego telefonu.

Lista krajów i sieci, w których możesz korzystać z pakietowej transmisji danych GPRS i wysyłać MMS-y

1
1
1
Copyright by Polkomtel S.A. | Designed by Zentropy Partners
1